ข่าวสาร  

วิธีล้างมือ ป้องกันเชื้อ COVID 19
วิธีล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ถูกต้อง ป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัส
1. กดเจลล้างมือแอลกอฮอล์ประมาณ 10 มิลลิลิตร หรือให้พอจะถูมือได้ทั่วถึงทั้งสองข้าง
2. ถูฝ่ามือทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน
3. ถูหลังมือข้างซ้ายด้วยฝ่ามือข้างขวา และประสานนิ้วเข้าไปถูซอกนิ้ว ทำสลับกับมืออีกข้าง
4. ถูฝ่ามือและซอกนิ้วด้านในฝ่ามือด้วยนิ้วที่ประสานกัน
5. กำมือข้างหนึ่งและใช้หลังนิ้วถูฝ่ามืออีกข้างหนึ่ง
6. ถูนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย โดยใช้ฝ่ามือข้างขวาที่ประสานกัน กำรอบแล้วหมุนวน ทำสลับกับนิ้วหัวแม่มืออีกข้าง
7. ถูฝ่ามือซ้ายด้วยนิ้วมือข;าที่ประสานกัน วนไปข้างหลังและข้างหน้า ทำสลับกับฝ่ามืออีกข้าง
8. ปล่อยให้แอลกอฮอล์ค่อย ๆ แห้งไปเอง โดยไม่ต้องเป่าแห้ง ไม่ต้องเช็ดด้วยผ้าหรือกระดาษซ้ำ